Kaweco

Kaweco เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันที่ผลิตเครื่องเขียนคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี 1883 บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบที่แปลกใหม่และความมุ่งมั่นในคุณภาพ ทำให้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักเขียน ศิลปิน และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเขียนทั่วโลก